Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

İlan: 30 Ekim 2017
Kongre Başlangıç Tarihi 29 Mart 2018
Kongre Bitiş Tarihi 31 Mart 2018
Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi 30 Ekim 2017
Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi 25 Ocak 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi 9 Şubat 2018
Bildiri sahipleri için son ödeme tarihi 25 Şubat 2018 (Erken Kayıt)
Kongre programının ilanı 19 Mart 2018 (Taslak Program) 23 Mart 2018 ( Son Program)
Tam metin gönderimi için son tarih 15 Eylül 2018

Seçilen makaleler Hakem değerlendirmesinden sonra “Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisinde” özel sayı olarak ve Erken Çocukluk Çalışmaları, Academy Journal of Educational Sciences ile
Strategies for Policy in Science and Education dergilerinde basılacaktır.
Ayrıca kongrede sunulan bütün makaleler, e-kitap olarak Kongre Bildiri Kitapçığı adı altında basılacaktır.

*Kongrede kabul edilen bildirilerden Hakem Kurulu tarafından seçilen 3 bildiriye “En İyi Bildiri Ödülü” verilecektir.