Category Archives: Uncategorized @tr

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Handan Asûde BAŞAL Prof. Dr. Asude BİLGİN Prof. Dr. Aynur OKSAL Doç. Dr. Hülya KARTAL Doç. Dr. Mızrap BULUNUZ Doç. Dr. Dilek SEZGİN MEMNUN Yrd. Doç. Dr. Yeliz YAZGAN Yrd. Doç. Dr. Meral TANER DERMAN Yrd. Doç. Dr. Ömür SADİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Gönül ONUR SEZER Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKILLI Yrd. Doç. Dr. Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU Yrd. Doç. Dr. Nalan KURU TURAŞLI Öğr. Gör. Dr. Şehnaz SUNGURTEKİN Öğr. Gör. Turgay SABUNCUOĞLU Öğr. Gör. Erdem GEDİKLİ Öğr. Gör. Uğur AVCI Okt. Murat ÇIRPAN Okt. Tülin ÇİÇEK Arş. Gör. Demet KOÇ Arş. Gör. Burcu SARI Arş Gör. Mehmet SOYUÇOK Arş Gör. Ömer Faruk TAVŞANLI

Kongre Bilim Kurulu

Kongre Bilim Kurulu Prof. Dr. Handan Asûde BAŞAL Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Adriana BUS- Amsterdam Vrije Üniversitesi- HOLLANDA Prof.Dr. Edward C. ROBECK – Director of Education and Outreach Salisbury University- USA Prof. Dr. İrina KOLEVA- St. Kliment Ohridski Üniversitesi-BULGARİSTAN Prof. Dr. Lushiyan MİLKOV –National and World Economy Üniversitesi-BULGARİSTAN Prof. Dr. Kamisah OSMAN The National University of Malaysia- MALEZYA Prof. Dr. Ayla OKTAY İstanbul Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Asude BİLGİN Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Aynur OKSAL Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslim AKDEMİR Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet SABAN Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL Ankara Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Belma TUĞRUL İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Berka ÖZDOĞAN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Bekir BULUÇ Ankara Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Berrin AKMAN Ankara Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Prof. Dr. Emin ATASOY Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Ankara Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Fulya TEMEL Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Hasan BACANLI Üsküdar Üniversitesi Prof. Dr. Hayati AKYOL Ankara Gazi Üniversitesi Prof. Dr. İsa KORKMAZ Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. İsmihan ARTAN Ankara Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Murat ALTUN Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Muhlis ÖZKAN Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN Ankara Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr.

Konular

Temel Eğitim ve Değişen Dünya 1. Temel Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme 2. Temel Eğitim ve Program Geliştirme 3. Temel Eğitim ve Alternatif Yaklaşımlar 4. Temel Eğitim, Aile ve Toplum 5. Temel Eğitim ve Teknoloji 6. Temel Eğitim ve Değerler 7. Temel Eğitim ve Kitle İletişim Araçları 8. Temel Eğitim ve Göç, Erken Müdahale 9. Temel Eğitim ve Çocuk İhmal ve İstismarı 10. Temel Eğitim ve Matematik Eğitimi 11. Temel Eğitimde Fen Eğitimi 12. Temel Eğitimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 13. Temel Eğitimde Türkçe Eğitimi 14. Temel Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi 15. Temel Eğitimde Sanat 16. Temel Eğitimde Müzik 17. Temel Eğitimde Sağlık ve Spor