Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildiri özetleri,  kongre web sitesi üzerinden online sisteme kayıt yapılarak gönderilecektir.  

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Katılımcılar bildiri özetlerini sunmak istedikleri dilde (Türkçe veya İngilizce)  göndermelidirler.

Kongrede sunulacak bildiriler özgün, temel eğitim alanında belirlenen temalar doğrultusunda bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır.

Bildiri Özetlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Özetler bildiri özeti gönderim sistemi üzerinden online toplanacaktır.
 2. Bildiri özeti gönderim sisteminde öncelikle bildirinin yer aldığı tema belirtilmelidir.
 3. Bildiri başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Örn: Temel Eğitimde Güncel Yaklaşımlar.
 4. Yazarlar isimlerini sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazmalıdır.
  Örn: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çalışkan
 5. Yazarlar çalıştıkları kurumları isimlerinin altına ortalı hizalı olarak aşağıdaki gibi belirtmelidir.
  Örn: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Bursa
 6. Çoklu yazarlarda iletişim kurulacak kişi sorumlu yazar olarak kabul edilir.
 7. Bildiri özetinin tamamı minimum 250 kelime olmalı, maksimum 500 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler ise 3-5 kelimeden oluşmalıdır.
 8. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 9. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
 10. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 11. Kongreye gönderilen bildiri özetleri en az iki hakemin değerlendirmeleri doğrultusunda kabul edilir.
 12. Temalar altında oluşturulacak sunumlar için her bir bildiriye 20 dakika süre tanınacaktır.